اجاره خانه تهران

پنجشنبه 25 آذر 1395
23:53:42 2016-12-15

اجاره خانه تهران مسکن مهر طرحی بود در دولت محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت ایران، برای خانه‌دار کردن قشرهای کم درآمد که طبق آن دولت با واگذاری زمین رایگان سعی داشت خانه سازی را تشویق کند. این طرح پس از افزایش شدید قیمت اجاره مسکن در ایران شروع