اجاره خانه در تهران


جمعه 7 آبان 1395
11:04:19 2016-10-28

اجاره خانه در تهران

وقتی شما مکان خودتان را تغییر می دهید و به جای جدیدی می روید و یا به سرزمین مادری خودتان بر می گیردید شما باید به دنبال یک خانه باشید. و یا یک محل که در آن زندگی کنید. شما 2 تا گزینه پیش روی خودتان دارید اجاره خانه و یا خرید خانه هر دوی این گزینه مزایای و ضررهای خاص خودشان را دارند. اما در اینجا ما 5 دلیل را بیان می کنیم که اجاره خانه یک گزینه بهتری از خرید خانه است.

مسئولیت کمتر اگر شما خرید خانه را انتخاب کنید مسئولیت کمتری نسبت به اجاره خانه دارید. به این معنی که مثلا اگر یک لوله بترکد و یا خراب شود مسئولیت آن بر گردن صاحب خانه است. و شما نیازی نیست پول آنرا پرداخت نمایید. به هر حال وقتی شما گزینه خرید خانه یا خرید آپارتمان را انتخاب می کنید تمامی هزینه های آن بر عهده خود شما خواهد بود.

 

بدون قرض و وام وقتی شما اجاره خانه می کنید، شما فقط باید سر ماه مقداری هزینه کنید. منتها وقتی خرید خانه یا خرید آپارتمان انجام می دهید. شما باید درخواست وام نمایید و مقداری زیادی هزینه را بابت سود وام پرداخت نمایید و در نهایت اگر نتوانید از عهده پرداخت آن بر بیاییید باید خانتان را واگذار کنید.

 

آزادی بیشتر  وقتی شما یک خانه و یا یک آپارتمان را اجاره می کنید، مدت زمان قرار شما یک ماهه و یا یکساله خواهد بود. یعنی شما فقط در این زمان به آن خانه یا آپارتمان گره خورده اید. وقتی زمان شما به سر رسید شما می توانید نقل مکان نمایید و به جای دیگری بروید که این یعنی اجاره خانه آزادی عمل را برای شما به ارمغات می آورد. ولی وقتی شما یک خانه و یا یک آپارتمان را خریداری می  کنید. شما شاید 20 تا 30 یا شاید بیشتر از این در آن خانه بمانید تا اینکه تصمیم بگیرید جابجا شوید که خودش نیز دارای ریسک زیادی خواهد بود.

 

بدون مسائل مالی – وقتی شما خانه اجاه می کنید درگیر مسائل مالی وام و یا مالیات نخواهید شد. ولی وقتی آپارتمان را خریداری می کنید بسیاری از وقت شما درگیر مسائل مالی آن و وامی که گرفته اید خواهد شد.

 

استفاده کوتاه مدت وقتی شما خانه اجاره ای و یا اجاره آپارتمان دارید برای مسائل و استفاده کوتاه مدت خیلی به نفع شماست. مثلا برای دانشجویانی که می خواهند مدتی را در یک شهر بمانند گزینه اجاره یک گزینه بسیار مناسبی برای آن ها خواهد بود.

 

همان طور که مشاهده می کنید. خیلی دلالیل وجود دارد که به شما نشان دهد اجاره خانه از اجاره آپارتمان کاری بهتر است. اجراه خانه از خرید آپارتمان کاری بهتر است.